Opstijgend vocht

VOCHTINJECTIES

Opstijgend vocht kun je aanpakken door de muren te injecteren met een vochtwerend product.

In sommige gevallen zullen er ook nitraten en zouten aanwezig zijn in de muren. In dergelijke gevallen dringen zich extra maatregelen op. Het afkappen van het pleisterwerk en het plaatsen van een zoutblokkeringssysteem om daarna opnieuw te pleisteren.

Buitenmuren

MUREN TEGEN VOCHT BEHANDELEN

Ook buitenmuren kunnen vochtwerend behandeld worden. Daarbij blijft de dampdoorlaatbaarheid van binnen naar buiten behouden en kan er geen vocht van buitenuit via de gevel naar binnen.