Een toekomst voor het verleden

RESTAURATIE IS NIET ALLEEN KNOW-HOW, MAAR OOK EEN FILOSOFIE

Restauratie is de core business van Restauraz. Het is niet alleen know-how maar ook filosofie. Respect hebben voor het verleden. Het verhaal van het gebouw voor zich laten spreken.

Beschermde monumenten

RESTAURATIE MET SPECIFIEKE EISEN

Restauraz heeft in de voorbije jaren bijzondere inspanningen gedaan om zich in te werken in de restauratiewereld.

Momenteel zijn meer dan de helft van onze projecten beschermde monumenten. Dit betreft restauratie- en onderhoudsopdrachten voor zowel openbare besturen als voor private klanten. Hierdoor zijn wij zeer vertrouwd met de specifieke eisen van monumentenzorg.

Oud en nieuw

OUDE METHODES AANVULLEN MET MODERNE TECHNIEKEN

We realiseren onze restauraties door onze uitgebreide kennis van de oude bouwmethodes, heel dikwijls aangevuld met moderne restauratietechnieken.

Onze medewerkers worden dan ook constant bijgeschoold om hun job met de grootste vakbekwaamheid uit te voeren.